Δοκιμαστικό μήνυμα του Microsoft Office Outlook

Αυτό το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στάλθηκε αυτόματα από το Microsoft Office Outlook κατά τον έλεγχο των ρυθμίσεων του λογαριασμού.

Leave a Comment